Säker nyckelhantering inom hemtjänsten

Säker nyckelhantering inom hemtjänsten

Hemtjänst blir en allt viktigare funktion i samhället då det möjliggör för människor i behov av hjälp i vardagen att bo hemma i större utsträckning. Något som kan höja livskvaliteten för många. Att erbjuda en bra och effektiv hemtjänst ställer höga krav på aktören. Tjänsten ska levereras hemma hos kunderna […]

Mer →

Så kan du bidra till att uppnå EU-målen om miljö och byggskräp

Så kan du bidra till att uppnå EU-målen om miljö och byggskräp

Vi har med åren blivit alltmer vana vid att sortera vårt skräp i olika sopkärl. Men sortering och hantering ska ske på alla nivåer i samhället. Inom byggsektorn uppkommer en tredjedel av allt avfall i Sverige (bortsett från gruvhantering) samt en fjärdedel av det miljöfarliga avfallet. Det är enorma mängder […]

Mer →

Så är läget i vården just nu

Så är läget i vården just nu

Trots att vaccineringen är i full gång över hela världen är smittspridningen av covid-19 hög i många länder inklusive Sverige. Det betyder att det är ett fortsatt högt tryck på vården och många sjukhus. Flera sjukhus och vårdanrättningar kämpar med bemanning och att hinna vårda alla patienter. De flesta stora […]

Mer →

Så ser regleringen kring kryptovalutor ut

Så ser regleringen kring kryptovalutor ut

I Sverige idag finns det ingen reglering kring hur en kryptovaluta ska nyttjas eller utvecklas. Det finns dock legala krav som kan bli aktuella för enskilda fall. Det finns en viss osäkerhet kring vad en reglering skulle få för konsekvenser för kryptovalutor. I dagsläget finns det i Sverige ingen specifik […]

Mer →

Nya lagar ska rädda miljön

Nya lagar ska rädda miljön

Miljön och klimatet är ett ständigt omdiskuterat ämne med all rätt. Vi människor behöver börja värna om miljön och hjälpas åt för att tillsammans rädda klimatet från ödeläggelse. Regeringen har börjat ta sitt ansvar och komma med nya lagar och regler såsom plastskatt och regler om hållbarhetsredovinsing för företag. Miljön […]

Mer →

Skapa en trygg och säker lagermiljö

Skapa en trygg och säker lagermiljö

Som lagerjobbare gäller det att du är på din vakt, det sker nämligen en hel del olyckor i lagermiljöer. Hur kan du skapa en säker lagermiljö? Först och främst genom att följa Sveriges regelverk för just lager, men också genom att se till att din personal har bra utrustning. Lagermiljöer […]

Mer →

Därför borde ni gifta er

Därför borde ni gifta er

Att gifta sig är omgivet av ett romantiskt skimmer. Det är ju naturligtvis härligt, och precis som det ska vara, men det finns även andra fördelar med att vara gift, speciellt om ni har barn. Oavsett om ni vill ordna ett stort bröllop, eller om ni vill gifta er enskilt […]

Mer →

Varför företag måste redovisa

Varför företag måste redovisa

Som företagare går det inte att komma undan upprättandet av en löpande redovisning. Det är nämligen lagstadgat i bokföringslagen och inkomstskattelagen. Skulle en företagare medvetet bortse från redovisning eller vilseleda med sin redovisning, handlar det om ett bokföringsbrott. Därför bör du alltid ha ordning på siffrorna eller låta en redovisningsbyrå […]

Mer →

Regler för säkerhet på lager

Ett lagerarbete kan vara kul, engagerande och belönande – om förutsättningarna är de rätta. Bland de viktigaste förutsättningarna för en bra arbetsmiljö är utbildad personal. Läs mer om vikten av att lagerpersonal har truckkort i den här artikeln. Att arbeta på lager är ett jobb som innebär vissa risker. Riskerna […]

Mer →

Produkter för lägre arbetsbuller

Produkter för lägre arbetsbuller

På en arbetsplats blir det alltid lyhört ibland men om det råder för hög akustik kan det bli problem att få arbetsro. Enligt Arbetsmiljöverket måste vissa tydliga regler följas. Här ska vi berätta mer om dem. Med en ljuddämpning hos Soundab.se blir kontoret en lugnare plats som ger alla arbetsro. […]

Mer →

Lika lön för lika arbete – en självklarhet?

Lika lön för lika arbete – en självklarhet?

Lönekartläggningar ska göras av alla arbetsgivare, för att få klarhet i om det förekommer orättvisor inom lönesystemet som kan ha koppling till kön. Det kan ibland vara svårt för anställda att veta om deras lön går i linje med vad deras arbetskamrater tjänar och orättvisor kan därför förekomma i det […]

Mer →

Konsten att anlita en försvarsadvokat

Konsten att anlita en försvarsadvokat

Skulle du bli misstänkt för brott bör du snarast möjligt anlita en försvarsadvokat som kan företräda dig. En bra försvarsadvokat kan vara skillnaden mellan att du blir dömd eller att du blir frikänd. Men när du anlitar en advokat är det viktigt att du anlitar rätt advokat, d v s […]

Mer →

Uppsagd inom EU?

Uppsagd inom EU?

Att arbeta inom EU, hur funkar det egentligen? Här reder vi ut några arbetslagar som finns i EU och tipsar även om en advokat du kan vända dig till om du misstänker att du blivit utsatt för brott vid arbetet. Som löntagare måste du känna till vilka regler som gäller […]

Mer →

Vad säger din revisor om Brexit?

Vad säger din revisor om Brexit?

Har du hunnit fundera på om din verksamhet eller företag på något sätt påverkas av Brexit? Det är det många som gör, men det är inte alltid lätt att förutspå vad som faktiskt skulle ske. Detta eftersom det inte finns något direkt uträdersavtal än som pekar i någon riktning. Såhär […]

Mer →

Konferens för mer jämställt företag

Konferens för mer jämställt företag

Det finns flera sätt att genomföra konferenser på och många gånger är det planeringen bakom som avgör om konferensen blir bra eller inte. Men hur kan du planera en internationell konferens för jämställdhet? Vad är viktigt att ta upp och var ska konferensen hållas? Så var det dags att planera […]

Mer →