Konsten att anlita en försvarsadvokat

Skulle du bli misstänkt för brott bör du snarast möjligt anlita en försvarsadvokat som kan företräda dig. En bra försvarsadvokat kan vara skillnaden mellan att du blir dömd eller att du blir frikänd.

Men när du anlitar en advokat är det viktigt att du anlitar rätt advokat, d v s en advokat som verkligen kan ta tillvara din rätt och försvara dig i processen. Rätten att företrädas av en försvarsadvokat om man blir misstänkt för brott är en grundläggande regel i alla demokratiska länder. Blir du misstänkt för brott är försvarsadvokatens roll att ta tillvara dina intressen, ingen annans. En bra försvarsadvokat kan redan under förundersökningen föra fram omständigheter som talar till din fördel. Detta kan leda till att utredningen mot dig läggs ner utan att det blir någon rättegång. Skulle utredningen led till att du blir åtalad kommer försvarsadvokaten att föra din talan inför domstolen. Detta innebär att advokaten företräder dig inför domstolen och med all sin kraft gör vad som är möjligt för att du ska bli frikänd. När du anlitar en försvarsadvokat är det viktigt att du kontrollerar följande:

  • Att advokaten är specialiserad på brottmål och den typ av brott som du är misstänkt för
  • Att advokaten har ett bra rykte
  • Att kostnaden för advokaten betalas av staten

Advokatens tystnadsplikt

En försvarsadvokat är bunden av Advokatsamfundets regler och enligt dessa regler har advokaten tystnadsplikt om allt du säger till din advokat. En advokat får aldrig, utan din tillåtelse, föra vidare information som du lämnat. Det finns inte någon som helst möjlighet för polis eller åklagare att ”tvinga” advokaten att föra vidare dina uppgifter. Vad du säger till din advokat stannar hos advokaten.

Vad det kostar att anlita en försvarsadvokat?

Är det domstolen som utser vem som ska vara din försvarsadvokat är det staten som betalar advokaten. Du behöver därför inte vara orolig för att advokaten ska ”hoppa av” sitt uppdrag under utredningen för att du inte kan betala. Emellertid kan du bli återbetalningsskyldig för en del av advokatarvodet om du blir dömd. Hur stor del som du måste betala tillbaka beror bland annat på din inkomst. Även om du riskerar att bli återbetalningsskyldig för advokatens arvode ska du inte tveka att anlita en försvarsadvokat i god tid. En bra försvarsadvokat kan som framgått ovan vara skillnaden mellan att du blir dömd och att du blir frikänd.