Nya lagar ska rädda miljön

Miljön och klimatet är ett ständigt omdiskuterat ämne med all rätt. Vi människor behöver börja värna om miljön och hjälpas åt för att tillsammans rädda klimatet från ödeläggelse. Regeringen har börjat ta sitt ansvar och komma med nya lagar och regler såsom plastskatt och regler om hållbarhetsredovinsing för företag.

Miljön har aldrig varit viktigare och vi behöver alla hjälpas åt för att ta hand om den. Du kan till exempel sopsortera och se till att skräp och bråte inte hamnar i naturen. På sortera.se kan du beställa byggsäckar, sopkärl och containrar som gör det enkelt att sortera. Du kan även hjälpa till genom att använda dig av mindre plast.

Plastskatt ska minska plastanvändningen

Clear,Disposable,Plastic,Bag,On,Color,Background.,Space,For,Text” Punktskatten är tre kronor på plastbärkassar och 30 öre per ”fruktpåse”, det vill säga tunnare plastpåsar som är mindre än sju liter.” SVT.

Den nya plastskatten klubbades igenom i riksdagen i maj 2020 och innebär en rejäl ökning av priset på plastpåsar. Målet är att plastskatten ska minska användandet av plastpåsar till 40 platspåsar per person i jämförelse med 102 plastpåsar som varje person förbrukat i genomsnitt år 2018. Detta ska leda till en minskning av nedskräpning i naturen och bidra till att rädda haven. Sen lagen trädde i kraft har butikerna sett en kraftig minskning av försäljningen av plastpåsar vilket är positivt. Handlarna är fria till att prissätta plastpåsarna hur de vill men ett rekomenderat pris ligger på cirka 6-7 kronor. Varken papperskassar eller flregångskassar av plast ingår i den nya plastskatten. Inte heller plastpåsar som används i e-handeln för att leverera varor omfattas av skatten.