Varför företag måste redovisa

Som företagare går det inte att komma undan upprättandet av en löpande redovisning. Det är nämligen lagstadgat i bokföringslagen och inkomstskattelagen. Skulle en företagare medvetet bortse från redovisning eller vilseleda med sin redovisning, handlar det om ett bokföringsbrott. Därför bör du alltid ha ordning på siffrorna eller låta en redovisningsbyrå hjälpa till.

revisionSamtidigt ska du också ha klart för dig att det finns många andra stora fördelar med att ha koll på bokföringen. Anlitar du en revisionsbyrå i Göteborg kan du se fram emot följande:

  • Bra överblick över ekonomin
  • Kontroll på tillgångar, skulder och eget kapital
  • En korrekt årsredovisning att visa för myndigheter
  • Möjlighet att göra analyser och fatta bättre beslut

Många småföretagare väljer en revisionsbyrå

I större företag finns ofta en egen ekonomiavdelning med anställda som tar hand om redovisningen. I småföretag däremot brukar det ofta vara den som startat företaget som får ta hand om redovisning och bokföring. Det är ingen lätt uppgift för någon som saknar kunskaper inom företagsekonomi och om hur lagar och regler ser ut. Plötsligt måste en mycket stor del av arbetstiden läggas på det området, tid som istället skulle kunnat läggas på värdeskapande aktiviteter. Med andra ord finns det mycket att vinna på att vända sig till en erfaren revisionsbyrå. De kan ta hand om hela processen och se till att all din energi kan läggas på annat.

Vem kan fällas för bokföringsbrott?

Redovisningen är lagstadgad och det går alltså inte att försumma sin redovisningsskyldighet. Å andra sidan bör du heller inte vara överdrivet orolig som egenföretagare eller småföretagare för att till exempel få fängelsestraff. De flesta bokföringsbrott begås inte medvetet. Inte sällan handlar det om omedvetna fel och brister. Här är några vanliga exempel:

  • Momsredovisningen lämnas in för sent
  • Bristfälligt underlag för något som behöver styrkas
  • Råkat bokföra en intäkt som en kostnad eller tvärtom

När de upptäcks brukar du som företagare få en chans att rätta till misstaget och i vissa fall betala en straffavgift. Men det är skönt att kunna sova tryggt om natten och slippa bekymra sig över sådant. Personal på en revisionsbyrå har rutiner för hur bokföringen görs på bästa sätt.