Uppsagd inom EU?

Att arbeta inom EU, hur funkar det egentligen? Här reder vi ut några arbetslagar som finns i EU och tipsar även om en advokat du kan vända dig till om du misstänker att du blivit utsatt för brott vid arbetet. Som löntagare måste du känna till vilka regler som gäller i landet där du jobbar, men du kan resa och arbeta fritt i alla EU-länder.

”En uppsägning måste, för att vara giltig, vara sakligt grundad. Det innebär att något av följande skäl måste ha förelegat: arbetsbrist eller personliga skäl. Om något av dessa skäl inte förelegat är uppsägningen ogiltig.”

Så skriver man på https://www.legio.se/ och detta är något som alla EU-länder måste ta hänsyn till. Idag är just arbetslagar ett ämne för debatt inom EU. Man har till exempel sett till att lika lön för lika arbete ska gälla inom hela EU.

Regler vid anställning

När du som EU-medborgare arbetar i ett annat EU-land ska samma regler gälla för dig som för andra anställda på det företaget. Som EU-medborgare ska du kunna räkna med att bli behandlad på samma sätt och du har även rätt att bosätta dig där du arbetar utan att ansöka om arbetstillstånd. Vissa särskilda regler gäller för till exempel Polen och Rumänien, om det kan du läsa på Arbetsförmedlingen.

Som arbetsgivare måste man ha koll på vilka regler som gäller i respektive EU-land, eftersom lagar om uppsägning kan skilja sig åt. Detta gäller även för löntagare som behöver känna till vilka anställningsregler som gäller och vad som händer ifall du blir uppsagd. Vilken uppsägningstid tillämpas och på vilka grunder kan man säga upp någon? Upplever du att du blivit orättvist behandlad kan du alltid ta hjälp av en advokat för att reda ut om det är något du kan gå vidare med.