Så kan du bidra till att uppnå EU-målen om miljö och byggskräp

Vi har med åren blivit alltmer vana vid att sortera vårt skräp i olika sopkärl. Men sortering och hantering ska ske på alla nivåer i samhället. Inom byggsektorn uppkommer en tredjedel av allt avfall i Sverige (bortsett från gruvhantering) samt en fjärdedel av det miljöfarliga avfallet. Det är enorma mängder som måste tillvaratas på ett miljövänligt och rättssäkert sätt!

Det är svårt för alla byggföretag att veta vad som gäller och ha rätt rutiner. Bäst är då att ta hjälp från https://bigbag.se/ som vet hur allt ska skötas.

EU-målen

EU har reviderat sin avfallslagstiftning för att hela EU ska gå mer mot kretsloppshantering istället för avfall. EU vill att avfall ska vara en resurs som kan användas och minska trycket på jordens resurser.

Experter på avfall

Om byggbolagen själva ska ha koll på hur allt ska sorteras och hanteras finns det risk att det blir fel. Orsaken kan vara tidsbrist, okunskap eller snålhet. Istället för att de anställda ska ställas inför felaktiga val måste företagen se till att sorteringsstrukturen redan finns.

Nya regler för avfallshantering

Eco-koncept:Trä textur återvinna ikonen på gröna blad väggNya regler för avfallshantering gäller sedan 1 augusti 2020. De som producerar bygg- och rivningsavfall måste sortera ut vissa sorters avfall och hålla dem avskilt från övrigt avfall. De som sedan hämtar upp avfallet måste hämta de olika avfallssorterna separat. De avfallsslag som måste sorteras ut är: trä, metall, glas, plast och gips samt mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten. Även övrigt material ska sorteras om det innebär att övriga sopor blir lättare att hantera då. Sorteringen måste ske redan vid källan, det vill säga vid bygget eller där soporna genererades.

Reglerna kan kännas överväldigande emellanåt, men om vi alla tänker på vad de är till för så blir det förståeligt. Jordens resurser räcker inte i oändlighet och vi måste alla bli bättre på att återanvända det vi har. Sortera mera för vår planet.