Så är läget i vården just nu

Trots att vaccineringen är i full gång över hela världen är smittspridningen av covid-19 hög i många länder inklusive Sverige. Det betyder att det är ett fortsatt högt tryck på vården och många sjukhus. Flera sjukhus och vårdanrättningar kämpar med bemanning och att hinna vårda alla patienter.

De flesta stora sjukhusen i Sverige har inte tillräckligt med personal för att hinna med det stora trycket på IVA och resten av vården. Det gör att de får hyra in personal från olika bemanningsföretag. Eftersom ingen riktigt vet hur länge pandemin kommer hålla i sig och hur länge sjukhusen kommer påverkas är det också svårt att sia om personalbehovet.

Sjukhusen tar hjälp av bemanningsföretag

Redan innan pandemin var ett faktum valde allt fler företag att gå via bemanningsföretag för att rekrytera sjukvårdspersonal. Bemanningsföretaget Curaliv tillhandahåller allt från läkare till sjuksköterskor och hjälper till att bemanna de olika vårdinrättningarna i landet. Vissa sjukhus tvingas fortfarande gå upp i stab– eller förstärkningsläge och behöver då extra hjälp. Då är det en fördel att de kan kalla in sköterskor eller läkare med hjälp från bemannningsföretagen. Förhoppningen är att trycket ska minska på sjukvården ju fler som blir vaccinerade. Vi har redan sett prov på hur samhället kan öppna upp efter vaccination i Storbritannien.

Detta gäller för resor i nuläget

Något som påverkar vården i allra högsta grad är resandet mellan olika länder. Därför jobbar EU på att ta fram en gemensam plan för resandet i sommar. De flesta länder håller på att lansera vaccinpass vilka gör att du kan resa som innan pandemin. De ska vara digitala och visas upp på flygplatsen. För de som inte kan eller inte vill vaccinera sig gäller ett PCR-test. Detta ska vara max 48 eller 72 timmar gammalt. Den som ska resa måste alltså vara ute i god tid annars finns det risk att resan inte blir av som planerat. De länder som har röd smittspridning, där Sverige ingår kan bli nekade att resa in till visa länder. Portugal är ett av de länder som valt att inte ta emot svenskar i nuläget.