Konferens för mer jämställt företag

Det finns flera sätt att genomföra konferenser på och många gånger är det planeringen bakom som avgör om konferensen blir bra eller inte. Men hur kan du planera en internationell konferens för jämställdhet? Vad är viktigt att ta upp och var ska konferensen hållas?

Så var det dags att planera konferens. Den här gången ska det handla om jämställdhet, ett ämne som blir allt mer omtalat. Det blir viktigare och viktigare att företag är jämställda både när det gäller löner, arbetstid och antalet anställda. När du ska planera konferensen kan det vara klokt att ta hjälp av https://konferenspoolen.se/sv/ för att få lite bra tips och råd.

När du ska planera konferensen måste du för det första se till att den hålls på en tidpunkt när så många som möjligt kan komma. Du måste också se till att alla förstår vad jämställdhet är och varför det kan vara av relevans att åka på konferensen.

Vad ska tas upp på konferensen?

Under konferensen kan det till exempel vara av vikt att ta upp vad jämställdhet egentligen är  och vad det gör för företaget. Du kan till exempel låta besökarna diskutera hur de uppfattar jämställdheten och om de tycker att de har en jämställd arbetsplats. Det kan vara roligt att ha blandade grupper, och grupper med bara män och bara kvinnor för att se om svaren skiljer sig åt. Frågor som kan ställas är:

  • Hur många kvinnor och män arbetar i företaget?
  • Arbetar alla enligt samma schema?
  • Hur ser lönerna ut?

En annan sak som bör tas upp under konferensen är såklart hur anställda kan göra sin arbetsplats eller sitt företag mer jämställt. Konkreta tips är ofta bra, lika så storytelling som berättar om hur förändringar påverkat andra företag i arbetslivet.

Var ska den hållas?

När du ska hålla en internationell konferens måste du också planera in var den ska hållas. Du måste ta i beaktande att alla inte har lika lätt för att resa till olika länder, och det kan också vara bra att tänka på att alla länder inte är jämställda. Om det främst är jämställda företag du planerar att bjuda in till konferensen kan det vara en idé att hålla den i ett land som inte är jämställt så att besökarna kan jämföra livet där med sin vardag.

Vilka avdrag kan ett företag göra för en konferens?

Om du ska planera en konferens och vill se till att företaget ska kunna göra avdrag för den måste konferensen vara ekonomiskt motiverad och till nytta för det aktuella företaget. För att inte deltagarna, alltså de anställda ska förmånsbeskattas gäller det att konferensen pågår minst sex timmar per dag eller 30 timmar under en femdagarsvecka. Konferensen måste också ha en plan att gå efter. Företaget kan också göra avdrag för reskostnader, hotell eller ökade levnadskostnader om andra krav för avdrag är uppfyllda med konferensen. Vad som räknas som till nytta eller ekonomisk motivation är dock inte helt klart. En konferens om jämställdhet bör dock kunna ses som nytta då den främjar både kultur och arbetssätt på arbetsplatsen. De kan också vara till ekonomisk nytta i till exempel anställningsfrågor.