Företag

Säker nyckelhantering inom hemtjänsten

Säker nyckelhantering inom hemtjänsten

Hemtjänst blir en allt viktigare funktion i samhället då det möjliggör för människor i behov av hjälp i vardagen att bo hemma i större utsträckning. Något som kan höja livskvaliteten för många. Att erbjuda en bra och effektiv hemtjänst ställer höga krav på aktören. Tjänsten ska levereras hemma hos kunderna […]

Mer →

Varför företag måste redovisa

Varför företag måste redovisa

Som företagare går det inte att komma undan upprättandet av en löpande redovisning. Det är nämligen lagstadgat i bokföringslagen och inkomstskattelagen. Skulle en företagare medvetet bortse från redovisning eller vilseleda med sin redovisning, handlar det om ett bokföringsbrott. Därför bör du alltid ha ordning på siffrorna eller låta en redovisningsbyrå […]

Mer →

Konferens för mer jämställt företag

Konferens för mer jämställt företag

Det finns flera sätt att genomföra konferenser på och många gånger är det planeringen bakom som avgör om konferensen blir bra eller inte. Men hur kan du planera en internationell konferens för jämställdhet? Vad är viktigt att ta upp och var ska konferensen hållas? Så var det dags att planera […]

Mer →

Skicka paket med bättre villkor

Skicka paket med bättre villkor

Vad finns det för sätt att skicka paket i Sverige, som inte involverar samröre med skandalomsusade Postnord egentligen? Det är inte alltid en bra idé att skicka paket med Postnord, som har flera skandaler och problemtyngda år bakom sig. Att skicka paket med shiplink är däremot enkelt, där kan du […]

Mer →

Söka jobb och arbeta utomlands

Eftersom att Sverige är med i EU är det idag som medborgare i unionen lättare att än tidigare att både söka jobb och arbeta i andra länder inom EU. Har man inget jobb idag i Sverige så går det bra att åka till ett annat land inom EU för att […]

Mer →