Säker nyckelhantering inom hemtjänsten

Hemtjänst blir en allt viktigare funktion i samhället då det möjliggör för människor i behov av hjälp i vardagen att bo hemma i större utsträckning. Något som kan höja livskvaliteten för många.

Att erbjuda en bra och effektiv hemtjänst ställer höga krav på aktören. Tjänsten ska levereras hemma hos kunderna och samtidigt med en känsla av samhörighet och kontinuitet även om schemat kräver en rotation på personer som är i tjänst. En grundläggande faktor i en fungerande hemtjänst är en säker nyckelhantering. Exempelvis www.creone.com erbjuder heltäckande lösningar för nyckelhantering i stor skala.

Regler kring nyckelhantering inom hemtjänsten

Gentle,Trained,Nurse,Helping,Mature,PatientGällande regler som berör hemtjänsten återfinns primärt i Socialtjänstlagen. Samtliga aktörer inom hemtjänstområdet ska exempelvis ha aktuella rutiner kring nyckelhantering som är kända för samtliga medarbetare och uppdateras löpande efter behov. Exempelvis ska det finnas kodning av nycklar som gör att det inte går att identifiera kundens namn och adress om en nyckel skulle tappas bort. Det ska även finnas rutiner och försäkringar som att låsbyte genomförs i den mån det skulle vara nödvändigt.

Vikten av trygg nyckelhantering

När det gäller nyckelhantering såväl som vilken annan process som helst så kommer den fungera så bra som alla involverade följer rutinerna. Om ett nyckelskåp finns för säker hantering av kundernas nycklar kommer processen fungera så länge som nycklarna alltid kvitteras ut och lämnas åter enligt rutiner. Att nycklarna alltid finns på plats i nyckelskåpet gör att du som hemtjänstaktör kan känna dig trygg med att tjänsten kommer fortsätta att fungera även i den mån en anställd blivit sjuk och en vikarie behöver kallas in. Nycklarna finns på plats för samtliga medarbetare att använda. Med den spårbarhet som kommer med nyckellösningen kan du även alltid se var nycklarna befinner sig vilket skapar en trygghet både för er som hemtjänstleverantör och för era kunder.