Så ser regleringen kring kryptovalutor ut

I Sverige idag finns det ingen reglering kring hur en kryptovaluta ska nyttjas eller utvecklas. Det finns dock legala krav som kan bli aktuella för enskilda fall. Det finns en viss osäkerhet kring vad en reglering skulle få för konsekvenser för kryptovalutor.

I dagsläget finns det i Sverige ingen specifik reglering gällande saluföring av kryptovalutor eller krav på hur en kryptovaluta får användas eller utvecklas. Däremot finns det några juridiska aspekter som kan vara bra att tänka på vid användning av kryptovalutor. Det finns en avsaknad av konsumentskydd när du handlar kryptovalutor och därför är det viktigt att köpa hos en handlare där du kan vara säker på att allt går rätt till och att du kan få hjälp. Vid köp hos BTCX kan du vara säker på att du köper och säljer kryptovalutor utan några mellanhänder. De värderar och prioriterar din säkerhet. Även om utvinningen av kryptovalutor som bitcoin inte är reglerade är de svenska företagen som erbjuder växlingstjänster för bitcoin reglerade.

Kryptovalutor klassas som kapitalinvestering i Sverige

Många länder har gett vägledning kring beskattning av kryptovalutor. I Sverige anses kryptovalutor vara en kapitalinvestering och därför kräver Skatteverket att kryptovalutor deklareras. Om du har sålt, bytt eller betalat med en kryptovaluta måste du redovisa det till Skatteverket när du ska deklarera. Om du har gjort någon vinst ska du betala skatt på vinsten. Har du gjort förlust får du dra av en del av den. Den som får inkomst från mining av kryptovalutor ska betala skatt på inkomsterna och de beskattas vanligtvis som inkomst av tjänst, hobbyverksamhet.

Stor osäkerhet kring kommande regleringar

Det är många som är osäkra på vilka rättigheter och skyldigheter det finns kring kryptovalutor. Malta är ett land som har börjat reglera virtuella finansiella tillgångar. Det är mycket möjligt att det kommer komma fler länder som inför regleringar kring kryptovalutor. Det finns en viss osäkerhet kring vilka regleringar som kommer införas och vad det kommer att få för konsekvenser. En restriktiv reglering skulle göra det svårare att använda till exempel bitcoin. Utmaningen för tillsynsmyndigheterna är att kunna komma fram till lösningar som inte begränsar tillväxten av nya framväxande marknader och verksamheter.