Regler för säkerhet på lager

Ett lagerarbete kan vara kul, engagerande och belönande – om förutsättningarna är de rätta. Bland de viktigaste förutsättningarna för en bra arbetsmiljö är utbildad personal. Läs mer om vikten av att lagerpersonal har truckkort i den här artikeln.

Att arbeta på lager är ett jobb som innebär vissa risker. Riskerna går dock att sänka genom att alla truckförare utbildas för att få truckkort, vilket https://www.mgbtruck.se/truckutbildningar/ erbjuder (vilket det är lag på). En annan sak som är viktig är att arbetsmiljölagen följs. I den finns ett antal förordningar som gäller särskilt för lager.

Minska olycksriskerna med utbildning

Syftet med alla lagar och regler är förstås att minska olycksriskerna på lager. Trots alla regler sker ändå många olyckor varje år. Få olyckor är dödliga som tur är, men de ger ofta kännbara konsekvenser för de som drabbas. Ta en olycka som Upsala Nya Tidning rapporterade om. I olyckan klämdes en man i 35-årsåldern då en pall välte över honom. Det är en ganska typisk form av olycka i lagermiljöer. Exakt vad som orsakade den olyckan står det ingenting om, i de flesta fall handlar det dock om den mänskliga faktorn. När det gäller arbetsplatsolyckor som involverar truckar skadas, enligt Arbetsmiljöverket, så många som 800 personer per år såpass allvarligt att de måste stanna hemma från jobbet en längre period. De flesta olyckorna i lagermiljöer sker på grund av att personal är ouppmärksam eller slarvar. Med en gedigen truckutbildning och kunskaper om säkerhetsföreskrifterna som gäller på lager minskar förekomsten av den typen av olyckor. Rätt utbildad personal bidrar också till skapandet av en säkerhetskultur. Det vill säga en kultur som innebär att personalen själva är uppmärksamma på varandra och hur alla uppför sig ur ett säkerhetsperspektiv. Det är en bra grund som i längden förhoppningsvis kan sänka antalet personer som varje år drabbas av olyckor på lager.