Skapa en trygg och säker lagermiljö

Som lagerjobbare gäller det att du är på din vakt, det sker nämligen en hel del olyckor i lagermiljöer. Hur kan du skapa en säker lagermiljö? Först och främst genom att följa Sveriges regelverk för just lager, men också genom att se till att din personal har bra utrustning.

Lagermiljöer hör potentiellt sett till några av de mest riskfyllda arbetsmiljöerna – om arbetsgivaren inte följer de lagar och regler som finns för just lager. Ett sätt att stärka arbetsmiljöaspekten är att se till att köpa ordentlig utrustning till lagret. Hos Källs, som du hittar på https://kalls.se/, finns ett brett sortiment av produkter av hög kvalitet som motsvarar Sveriges lagstiftning när det gäller arbetsmiljö. Det är nämligen genom att du sett till att personalen har tillgång till bra och säker utrustning som du lagt grunden till att skapa en säker arbetsmiljö.

Säkra tecken på att lagret är osäkert

lagerHandelsnytt publicerade häromåret en genomgång av saker att hålla koll på för att avgöra om ett lager är att betrakta som en säker arbetsplats eller inte.

  • Hur välstädat är det på lagret? En stökig och oordnad lagermiljö är ett första tecken på att allt inte är som det ska. Om det är stökigt är risken stor att det finns fler saker som inte stämmer.
  • Har truckar och människor separerade ytor att röra sig på? Truckar och människor som rör sig till fots ska ha tydligt markerade och separata lagerytor.
  • Finns det tillräckligt med utrymme för personalen att utföra sina respektive arbetsuppgifter? Både truckar och människor behöver nog med plats för att kunna lyfta och frakta varorna på ett säkert sätt.

Uppenbarligen ser det ut så här på en hel del lager, för svenska lager är relativt olycksdrabbade.

Inte ovanligt med olyckor i lagermiljö

Lagermiljöer är tämligen olycksdrabbade. De vanligaste typerna av olyckor på lager är olika typer av kollisioner, truckar som krockar med andra truckar eller som kör på människor. Ibland sker större olyckor som att pallställningar rasar. I genomsnitt sker på lager i Sverige runt 800 olyckor varje år, och då räknas endast de olyckor som leder till att någon eller några i personalen tvingas vara hemma från jobbet. Många av skadorna är klämskador, det vill säga där någon i personalen klämts mellan en truck och exempelvis ett stallage. Det säger sig självt att om du skulle räkna alla tillbud som inte leder till att någon blir sjukskriven så är de långt fler än 800 per år.

Skapa ett säkert lager genom att göra det enkelt

arbetareFörutom att följa lagen är det enklaste sättet att skapa en säker arbetsmiljö att göra det lätt för personalen att hålla det säkert. Skaffa skåp för att förvara utrustning på ett ordnat sätt, och handla in städutrustning som är enkel att använda. Om det är enkelt att hålla lagret ordnat och organiserat blir det också enklare att bibehålla säkerheten. Se också till att föra statistik över tillbuden som sker. Genom att samla alla olyckshändelser i ett dokument blir det mycket enklare att jobba preventivt mot olyckor.