Politik

Så är läget i vården just nu

Så är läget i vården just nu

Trots att vaccineringen är i full gång över hela världen är smittspridningen av covid-19 hög i många länder inklusive Sverige. Det betyder att det är ett fortsatt högt tryck på vården och många sjukhus. Flera sjukhus och vårdanrättningar kämpar med bemanning och att hinna vårda alla patienter. De flesta stora […]

Mer →

Produkter för lägre arbetsbuller

Produkter för lägre arbetsbuller

På en arbetsplats blir det alltid lyhört ibland men om det råder för hög akustik kan det bli problem att få arbetsro. Enligt Arbetsmiljöverket måste vissa tydliga regler följas. Här ska vi berätta mer om dem. Med en ljuddämpning hos Soundab.se blir kontoret en lugnare plats som ger alla arbetsro. […]

Mer →

Lönekartläggning i Europa visar stora skillnader

Lönekartläggning i Europa visar stora skillnader

Hur ser det ut med jämställdheten runt om i Europa? En ganska ytligt genomförd rapport visar att Sverige betalar ut mer jämställda löner än i övriga Europa. Förmodligen kan det bero på en stark facklig historia, vårt välfärdssamhälle och på att vi årligen gör lönekartläggningar på våra arbetsplatser. I Sverige […]

Mer →

Klimatmötet, Peking och framtiden

Klimatmötet, Peking och framtiden

När det kommer till världen och hur vi människor lever så vill vi leva så bra det bara går med så bra standard som det bara går. Men, ska man vara krass så går det inte att världens länder blir allt bättre. Jorden mäktar inte med så nu krävs det […]

Mer →

Nytt amorteringskrav

Efter mycket diskussioner fram och tillbaka om amorteringskravet som var planerat att träda I kraft den 1 augusti detta år men slopade är nu återigen ett hett ämne – och ja, beslutet är att amorteringskrav faktiskt kommer att införas. I en artikel i Dagens Nyheter står det nu klart och […]

Mer →

EU – en organisation i världsklass… eller åtminstone europaklass

EU – en organisation i världsklass… eller åtminstone europaklass

I juli 2014 röstades den kristdemokratiske politikern Jean-Claude Juncker fram till EU-kommissionens nya ordförande. Juncker kommer från Luxemburg där han tidigare varit både finansminister och premiärminister. Vilken roll kommer han att spela för Europas fortsatta framtid? Europeiska kommissionen är en av de viktigaste institutionerna inom EU. Varje medlemsstat representeras av […]

Mer →