Lönekartläggning i Europa visar stora skillnader

Hur ser det ut med jämställdheten runt om i Europa? En ganska ytligt genomförd rapport visar att Sverige betalar ut mer jämställda löner än i övriga Europa. Förmodligen kan det bero på en stark facklig historia, vårt välfärdssamhälle och på att vi årligen gör lönekartläggningar på våra arbetsplatser.

I Sverige är det lag på att en arbetsgivare årligen måste analysera sina löneskillnader mellan medarbetarnas utförda arbeten. Därför är det vanligt bland arbetsgivare att implementera en mjukvara för lönekartläggning, för att enkelt kunna analysera om de betalar ut olika löner för samma arbete till kvinnor och män.

Sverige i Europa – jämställt eller inte?

EU arbetar aktivt för att minska löneskillnaderna mellan arbetare runt om i Europa. Man ser det som en viktig del i en sund ekonomi, att arbetskraftskostnader inte ställs mot varandra och att det ska ske ett brett och sunt samarbete mellan länderna. Det här är dock lättare sagt än gjort. Idag använder sig många av de rika länderna i EU av arbetskraftsinvandring från mindre välbemedlade länder. Du kan läsa om EU:s arbete här.

För den som känner sig ängslig över Sveriges del så kan vi säga att statistik visar att Sverige ligger mycket bra till när det kommer till jämställda löner, även om journalisten kan konstatera att det i övrigt står relativt stilla på att utjämna löneskillnaderna runt om i Europa. Finska arbetare kan också glädjas över att vara välbeställda än deras europeiska motsvarigheter, såhär skriver man i artikeln:

– Ju längre söderut man kommer i Europa, desto större är löneskillnaderna. Hos oss är lågavlönade arbeten bättre betalda i jämförelse, medan experternas löner i Sydeuropa är mycket högre än i Finland, säger utvecklingschef Seppo Kouvonen vid Statistikcentralen