EU – en organisation i världsklass… eller åtminstone europaklass

I juli 2014 röstades den kristdemokratiske politikern Jean-Claude Juncker fram till EU-kommissionens nya ordförande. Juncker kommer från Luxemburg där han tidigare varit både finansminister och premiärminister. Vilken roll kommer han att spela för Europas fortsatta framtid?

Europeiska kommissionen är en av de viktigaste institutionerna inom EU. Varje medlemsstat representeras av en unionsmedborgare, som gemensamt lägger fram lagförslag. Kommissionens centrala uppdrag är att söka förslag och lösningar som ligger i hela unionens intresse. Under kontroll av EU-domstolen övervakar kommissionen att unionsrätten och fördrag tillämpas. Kommissionen har ungefär samma roll i unionen som de sittande regeringarna har på statlig nivå. Jean-Claude Juncker har alltså en viktig roll. Han representerar den kristdemokratiska och konservativa gruppen, som blev störst i årets val. Detta trots att de förlorade många befintliga mandat. Juncker fick dock stort stöd av meningsmotståndare, eftersom socialistgruppen, liberalerna och många gröna representanter ställde sig bakom honom, då de ansåg detta vara det mest demokratiska förfarandet.

EU-kommissionens ordförande har alltså till uppgift att stå över nationella intressen och se till EU:s bästa. Det spelar dock en viss roll att det är just Juncker som har valts, eftersom det stärker parlamentets position inom EU. Han åtnjuter ett stort stöd hos den grupp som blev störst i valet, och kan ta in många synpunkter från de politiska grupper som stöder honom i hans sätt att leda kommissionen. Förenklat kan man säga att det är en förstärkning av de konservativa krafternas roll på europanivå. Juncker har dock för avsikt att presentera ett brett program som ska tilltala samtliga grupper: liberala, socialister, konservativa och gröna.

Hur ställer sig Sverige till ordförande Juncker?

Det var en gemensam uppgörelse mellan grupperna ovan som fick Juncker att bli vald. Det var dock många som röstade nej och flera som valde att lägga ned sina röster. Till dem hör de svenska Socialdemokraterna. De ser Juncker som meningsmotståndare, och hade med största sannolikhet velat rösta nej. För att vara lojala med socialistgruppen fick de istället lägga ned sin röst. Juncker stötte dock på patrull även till höger om mittfåran: brittiska Tory-partiet och dem franska extremhögerns Marine le Pen röstade emot. Feministiskt Initiativs representant Soraya Post valde dock att rösta för Juncker, vilket lett till flera interna konflikter.