Nytt amorteringskrav

Efter mycket diskussioner fram och tillbaka om amorteringskravet som var planerat att träda I kraft den 1 augusti detta år men slopade är nu återigen ett hett ämne – och ja, beslutet är att amorteringskrav faktiskt kommer att införas.

I en artikel i Dagens Nyheter står det nu klart och tydligt att amorteringskravet som från början skulle träda i kraft 1 augusti 2015 kommer att träda i kraft längre fram, vilket under de senaste månaderna varit under debatt. Dock är det inte förrän tidigast i höst som amorteringskravet kan vara färdigställt då regering och opposition tillsammans i riksdagen måste ge Finansinspektionen mandat i att fatta denna typ av beslut. Likaså ska reglerna för kravet ses över. Till exempel säger Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson till Helsingborgs Dagblad att reglerna kring kravet på vissa punkter måste vara flexibelt då alla människor har olika inkomst och betalningsförmåga vilket betyder att reglerna måste ta hänsyn till att människor hamnar i livssituationer som är olika.

Vad betyder kravet?

Så som det ser ut i dagsläget kommer amorteringskravet innebära att personer som tar nya bolån måste amortera ner till 50 procent av bostadens värde och något som är viktigt att ta i beräkningen då är bankernas lånekostnader och räntor. När man då tar ett nytt lån innebär detta i praktiken att det är viktigt att man jämför bankerna med varandra och detta är något som man till exempel kan göra med hjälp av advisa.se för att se vilken bank som ger det mest förmånliga låneerbjudandet.

Varför ändrade man sig om amorteringskravet?

Anledningen till att Finansinspektionen backade i frågan om amorteringskrav grundas i att det fanns frågetecken kring huruvida inspektionen ens hade mandat att sätta denna typ av regler – vilket man nu alltså är överens om att faktiskt fastställa. Enligt Dagens Industri är landets politiker på samma sida nu i frågan och amorteringskravet kommer att införas som senast någon gång under nästa år alternativt redan i höst eller vid årsskiftet.