Fler tvister försenar begravningar

En begravning ska vara något lugnt, vackert och respektfullt. Men, vad man kan se är att allt fler begravningar skjuts upp på grund av tvister och bråk mellan anhöriga. 

Det är sällan så enkelt att bara köpa gravstenar ifrån stentorget.se, boka en vacker kyrka och samla sina nära och kära för en sund att säga farväl och minnas. Tyvärr. Vad som verkar bli allt vanligare när det kommer till att någon anhörig går bort är att döden kantas av tvister och gräl som både kan skapa osämja och som kan skjuta upp en gravsättning skriver svd.se.

Begravning

Tvister om gravsättningen

Bara under de senaste åren har över 250 begravningsärenden kommit in till förvaltningsrätten. Vad som är att om en beslut inte vunnit laga kraft så kan man inte gravsätta personen och i Sverige finns det ingen gemensam praxis när det kommer till begravningsärenden utan är uppdelat i sju länsstyrelsegrupper. När det kommer till begravningslagen så ska man utgå från den avlidna personens önskan och om en sådan inte finns så är det upp till de anhöriga att bestämma. Dock, i ett exempel du kan läsa mer om på Sydsvenskan så kan de nära anhöriga vägra till den avlidnes sista önskan och om det bli oenigheter så blir begravningen uppskjuten och läggs på is innan ett beslut kan tas. otroligt ovärdigt kan tyckas, men många som jobbar med begravningar vittnar om att det sker något med människor som möter sorg på otroligt nära håll. Vad som då är bra är att man försöker samtala så gott det går och försöker att lyssna på varandra, men även tar in professionell hjälp så snabbt som möjligt så det inte hinner bli så infekterat.