För dig som har frågor om Europaparlamentet

Europaparlamentet, även känt som EU-parlamentet, är en av EU:s institutioner som tillsammans med Europeiska Unionens råd utgör den lagstiftande makten inom unionen. Parlamentet beskrivs ofta som ett av världens mäktigaste. Dess ledamöter väljs genom allmänna, direkta, fria och hemliga val för en period av fem år. Just nu består parlamentet av 736 ledamöter. De är organiserade efter politisk ideologi, inte nationalitet. De två största partigrupperna är Europeiska folkpartiets grupp och Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet.

Vad gör Europaparlamentet?

EU har lagar om till exempel mat, miljö och om att resa och arbeta i EU. Europaparlamentet är med och bestämmer om dessa lagar. För att en lag ska kunna börja gälla måste Europaparlamentet och ministerrådet vara överens. Ett exempel på en lag Europaparlamentet varit med och bestämt är lagen om hur mycket det får kosta att ringa med mobiltelefon mellan olika EU-länder.

De är också med och bestämmer om hur människor ska få flytta mellan EU-länder och hur företag ska kunna sälja varor och tjänster mellan länderna i EU. Bland annat har Europaparlamentet gjort det enklare för människor att använda betyg från ett annat EU-land än det de befinner sig i. Det gör det lättare att arbeta med det man har utbildning för i ett annat EU-land. Europaparlamentet kan även ändra och säga nej till lagar, antingen delar av det eller hela lagförslaget.

Man har delat upp EU-parlamentets kalender i röda, rosa, turkosa och blå veckor. Under de rosa veckorna arbetar man i sina utskott, skriver förslag och förbereder arbetet för resten av parlamentet. Under de röda veckorna arbetar hela EU-parlamentet tillsammans i Strasbourg, där man pratar om utskottens förslag och röstar om dem. Under de blå veckorna sitter ledamöterna i politiska grupper, där de pratar om vad de tycker i olika frågor och hur de ska rösta i dem. När det är en turkos vecka kan ledamöterna resa till sitt hemland för att arbeta där, eller också resa på uppdrag i andra delar av världen.