Regler gällande begravning

Som om ett dödsfall inom familjen inte skulle vara nog så finns det även en hel del förhållningsregler när det kommer till själva begravningen – men vad innebär detta för dig som sörjande anhörig?

begravning kista MindreAtt någon närstående går bort är en traumatisk upplevelse för många, dock finns det ofta inte heller tid att bearbeta sorgen heller, inte förrän efter begravningen i alla fall. År 2012 ändrade man nämligen i Begravningslagen (1990:1144) att den avlidne ska begravas inom 30 dagar istället för inom två månader som det tidigare var. Detta lägger därför mer press på begravningsentreprenörerna och kyrkan men framför allt på de sörjande som snabbt måste påbörja begravningsplaneringen istället för att sörja. Men som tur är finns hjälp att få och det spelar ingen roll i vilken kommun begravningen ska hållas – alla kyrkliga begravningar måste nämligen följa samma mall. Detta inne bär att det inte spelar någon roll om du anlitar en begravningsbyrå i Bromma eller en uppe i Luleå och det kan ju vara en liten tröst mitt i all begravningsplanering.

Vad innebär en snabbare jordsättning?

Enligt Svenska kyrkan innebär halveringen av tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering att såväl kyrka som sörjande anhöriga måste vänja sig vid att begravningen kommer att ligga närmare i tiden än vad den tidigare gjorde. Dock har man även sagt att detta inte gör ett avkall på den vördnad och omsorg som kyrkan visar under dessa tråkiga tillställningar, den enda skillnaden är egentligen att begravningen genomförs närmare dödsfallet och inget annat. Till exempel hålls begravningsgudstjänsten och övrig ceremoni lika lång som tidigareför något som man heller inte vill att vi ska ge avkall på är att den avlidne det värdiga avsked denne förtjänar.

Vad tar nya begravningslagen upp?

Förutom att tiden mellan dödsfall och jordsättning halveras berör lagen även regleringar kring gravrättsupplåtning och återlämnanden av gravrätt samt att begravningsavgiften inte längre är kopplad till kyrkoavgiften. Detta innebär att avgiftens belopp istället beslutas om av den myndighet som regeringen bestämmer och detta gäller både medlemmar och icke-medlemmar i Svenska kyrkan. Lagen har även gjort att det är länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av begravningsverksamhet vilket gör att länsstyrelsen har rätt att både inspektera verksamheter och begära upplysningar, handlingar och annat material för att kunna genomföra tillsynen (Källa).