Spel på nätet inom Europa

Vilka regler som gäller kring spel på nätet är varierande för medlemsländerna inom EU. Från EU skulle man gärna se att reglerna kring spel på nätet och casino online var gemensamma eller så lika som möjligt för alla länderna, något som inte alltid de specifika länderna håller med om då man som land tjänar en hel del på att ha sina egna regleringar. Att casino online eller hasardspel är tillåtna är ingen självklarhet, då spelen inom några av medlemsländerna är förbjudna eller kraftigt begränsade och reglerade.

Nätspelen för den svenska marknaden får enligt de svenska reglerna bara marknadsföras och bedrivas av företag som är licenserade i Sverige. Den svenska spelmarknaden är samtidigt ett monopol eftersom att bara ATG får bedriva trav och Svenska spel har ensamrätt till alla pokerspel och alla typer av vadslagningar på nätet. Detta står i samband med att den svenska spelmarknaden på nätet är vikt åt organisationer som bedriver icke-vinstdrivande verksamheter.

Vad är det då mer specifikt för delar inom spelmarknaden som gör att länderna inom EU skiljer sig åt? Det som är annorlunda för medlemsländerna handlar om regleringar och lagar för hur man ser på bland annat marknadsföring, krav för att få starta ett online casino, regler kring betalning och bedrägerier på casinon online. För att nämna några.